دارالترجمه رسمی زبان آلمانی شماره ۱۴ مشهد
مهندس علی روحانی تربتی - مترجم رسمی زبان آلمانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 

Amtlich zugelassenes Übersetzungsbüro Nr. 14 zu Mashhad
Ali Rouhani Torbati - Vereidigter Übersetzer für die deutsche Sprache der iranischen Judikative

 

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اعم از احوال شخصیه، تحصیلی، شغلی، مالی، ملکی و غیره همراه با اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه
ترجمه عادی و تخصصی انواع متون و اوراق پزشکی، صنعتی، هنری و غیره
اخذ تاییدات وزارتخانه ها و سفارتخانه های مستقر در تهران
مشاوره تخصصی در امور ویزاهای توریستی، تحصیلی، مهاجرتی، خانوادگی، شغلی، سرمایه گذاری و غیره 
راهنمایی در رابطه با امور مربوط به سفارتخانه های کشورهای آلمانی زبان
ترجمه حضوری و همزمان جهت میهمانان شرکتهای صنعتی، ادارات دولتی و شخصی

 

 

Amtliche Übersetzung aller Art Dokumente wie persönliche, schulische, universitäre, berufliche u.s.w. unter Beglaubigung der iranischen Justiz- & Außenministerien
Freie & fachliche Übersetzung verschiedener Dokumente wie industrielle, medizinische, kunstbezogene u.s.w.
Legalisierung durch die in Teheran ansässigen Ministerien & Botschaften
Fachliche Beratung zur Erlangung verschiedener Visen wie touristische, familiäre, schulische, universitäre, berufliche, wirtschaftliche, finanzielle u.s.w.
Beratung zur Vorsprache bei den Botschaften deutschsprachiger Länder & damit in Verbindung stehenden Angelegenheiten
Simultanübersetzung für private, geschäftliche & staatliche Angelegenheiten

 

آدرس: ایران - مشهد - بلوار سجاد - مجتمع تجاری ترنج - واحد ۲۰۲
تلفن: ۳۷۶۷۴۸۸۱-۵۱-۹۸-۰۰      فاکس: ۳۷۶۷۴۸۳۷-۵۱-۹۸-۰۰

 

Adresse: Iran - Mashhad - Sajjad Blvd. - Toranj Komplex - Nr. 202
Tel.: 00-98-51-37674881
Fax: 00-98-51-37674837
 

info@ub14.com